Vill du bli medlem i Kavallahusets vänner kan du mejla till oss här så återkommer vi snarast. 
Det går också bra att skriva ett vanligt brev till vår kassör Katarina Sjölander.

Föreningens postadress: 
Kavallahusets vänner,
c/o Sjölander
Norr Mälarstrand 68
112 35 Stockholm


Föreningens plusgironummer: 16 10 56-7
Medlemsavgift: 150 kr/år, familj 200 kr/år

Using Format