Kära Kavallahusgäst!
Trots att det inte rapporterats något fall av Corona-smitta i Kavalla men med anledning av Corona-virusets spridning i Europa, har vi fattat beslutet att från och med fredagen den 13 mars inte ta emot nya gäster i Kavallahuset fram till den 30 april.
Atheninstitutets beslut är i linje med de andra instituten i både Rom och Istanbul. Beslutet grundas på att vi tillsammans måste hjälpas åt att begränsa virusets spridning och i det läget vill vi ta ett ansvar och inte uppmuntra internationellt resande samt större och mindre sammankomster av det slag vi vanligtvis arrangerar.
Vi erbjuder i första hand er gäster som har bokat i mars/april att flytta er bokning till ett senare datum under 2020 eller till nästa år 2021, och om det inte är ett alternativ så betalas inbetalt hyresbelopp i sin helhet tillbaka. Det är just nu många frågor kring detta så jag ber er att ha lite tålamod om mitt svar dröjer lite. Jag kommet att hålla er uppdaterade på när verksamheten åter påbörjas och Kavallahuset öppnar igen för gäster.
Med vänliga hälsningar
Elisabeth, intendent


Uppskjutet årsmöte

Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet som enligt stadgarna skall ske före april månads utgång. Skälet är som alla förstår det rådande smittskyddsläget.

Vi planerar att ha ett årsmöte på en tidigarelagd höstfest. Formellt kan medlemmarna godkänna senareläggningen av årsmötet om mötet anses vara utlyst i behörig ordning. Vi utgår ifrån att medlemmarna godkänner en försening av årsmötet på grund av rådande omständigheter.

Så snart vi bestämt tid för årsmöte och höstfest återkommer vi med information. En kallelse kommer att skickas ut senast 21 dagar före.

Vi hoppas på att smittskyddsläget har stabilisera så snart som möjligt och så att så att Kavallavännerna kan träffas i höst.

Uppsala den 17 mars 2020

Styrelsen genom Mats Lundström (ordf.)


P.s. Om du inte har betalt medlemsavgiften för i år, sätt in 150 kronor (familjemedlemskap 200 kr) på Föreningen Kavallahusets vänners plusgirokonto 16 10 56–7. Även frivilliga bidrag tas tacksamt emot. Glöm inte att ange ditt namn.Föreningen Kavallahusets vänner bildades 1984 för att stöda verksamheten som gästhem. Det är fortfarande lika viktigt med engagerade medlemmar, verksamheten i huset är inte självklar, så vi uppmanar alla som har besökt huset att bli medlem. 

Under 2016 firade vi att Kavallahuset fyllde 80 år. 2016 var det också 40 år sedan huset donerades till Svenska Institutet i Athen, 1976. Huset har fungerat som gästhem sedan 1964.  

Med anledning av GDPR: Föreningen har upprättat ett register för att kunna kommunicera med medlemmarna, samt för att kunna skicka faktura för inbetalning av årsavgiften. 

Vi behöver din mejladress!

Styrelsen vill gärna sända ut medlemsinformation regelbundet. Vi ber dig som är medlem att sända in din mejladress till föreningen, Styrelsen vill att föreningens medel används till glädje för Kavallahuset istället för till kuvert och frimärken. Sänd din mejladress till kavallavannerna@gmail.com.


Intendentlägenheten hyrs ut
Från 2018 är det möjligt att hyra den fd intendentlägenheten på tre rum och kök. Kontakta Elisabeth Gullberg Kaidi för mer info: kavallahuset@sia.gr 


Vill du bidra till huset? Skänk en summa - stor eller liten - allt är välkommet! Bidrag till föreningen går till att utrusta och utveckla huset i samverkan med intendenten. PG: 16 10 56-7


Vart går pengarna?

Hösten 2019 gav föreningen bidrag till inköp av en ny projektor till huset. 2018 bekostade Kavallahusets vänner renovering av ledstången i den vackra trappan.
Under 2017 gav föreningen bidrag till inköp av ett höj- och sänkbart skrivbord med arbetsstol som ska stå i husets stora arbetsrum. Föreningen bekostade också nytt sänglinne till husets alla gästrum. Under 2016 bidrog föreningen med 16.000 kr till omklädning av en soffa och två fåtöljer i salongen, samt av två fåtöljer i gästrummen. Tidigare har föreningen kunnat bekosta bla nya syrafria passepartouter till husets alla tavlor och en restaurering av  örträdgården, samt bidrag till den omfattande upprustningen av utemiljön på husets framsida. 

Allt tack vare donationer och medlemsavgifter!

info
×
info
×
info
×
Using Format